რატომ ჩვენ?

ჩვენთანთან თამშრომლობა ნიშნავს იმას,რომ თქვენს კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვას ანდობთ პროფესიული სერვისის კომპანიას და ერთბაშად წყვეტთ ყველა იმ საკითხს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი ორგანიზაციის აიტი საჭიროებებთან

  მიიღებთ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ერთიანი ჯგუფის მომსახურებას,რომელთაგან თითოეულს გააჩნია ღრმა სპეციალიზაცია ამ სფეროში. ასეთი ჯგუფის საერთო ცოდნის ღირებულება და პრობლემის გადაწყვეტის უნარი ძალიან მაღალია და სასიკეთოდ წაადგება ნებისმიერ ორგანიზაციას

    ჩვენ მუდმივად ვადევნებთ თვალყურს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებას და შემოგთავაზებთ მხოლოდ გამოცდილ და მაღალეფექტურ თანამედროვე გადაწყვეტილებას ახალი ტექნოლოგიების დასანერგად ან ძველის გასაუმჯობესებლად;

ყველა სერვისი ერთ სივრცეში-კომპანიას გააჩნია საკუთარი სერვის ცენტრი,სადაც ხდება დაზიანებული ტექნიკის აღდგენა/შეკეთება;

  სტაბილურობა-მომსახურების კონტრაქტით მომხმარებელი უზრუნველყოფილია 365დღე;

   პროაქტიულობა-კლიენტის კომპიუტერული ქსელი 24/7 მონიტორინგშია,რაც ამცირებს გაუმართაობის შანსს;

   უსაფრთხოება – მომსახურების მიწოდება ხორციელდება დღეისათვის ყველაზე დაცული ტექნოლოგიით;

კონფიდენციალურობა-მომხმარებლი სინფორმაცია დაცულია კონტრაქტით;
პროცესის სიმარტივე და სისწრაფე