IT აუთსორსინგი

მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მომგებიანია IT აუთსორსინგი, რაც გულისხმობს….

დეტალურად
აიტი სკოლა
read more
სიახლეები
დეტალურად

სერვისები

web

ტექნიკური სერვისი

kolokacia

კოლოკაცია

web

ქსელები

server

სერვერები

phone-call

IP ტელეფონია

coding

პროგრამული სერვისი

cloud

ვირტუალური სერვერები

smartphone

სმარტფონების სერვისი

cctv

კამერები დაშვების სისტემები

secure-shield

უსაფრთხოება სახანძრო

# იმუშავე შეფერხების გარეშე, შექმენი უპირატესობა

0

Cases completed

0

Consultants

0

Awards winning

0

Satisfied customers

რატომ ჩვენ?

ჩვენთანთან თამშრომლობა ნიშნავს იმას,რომ თქვენს კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვას ანდობთ პროფესიული სერვისის კომპანიას და ერთბაშად წყვეტთ ყველა იმ საკითხს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი ორგანიზაციის აიტი საჭიროებებთან:
 • მიიღებთ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ერთიანი ჯგუფის მომსახურებას,რომელთაგან თითოეულს გააჩნია ღრმა სპეციალიზაცია ამ სფეროში. ასეთი ჯგუფის საერთო ცოდნის ღირებულება და პრობლემის გადაწყვეტის უნარი ძალიან მაღალია და სასიკეთოდ წაადგება ნებისმიერ ორგანიზაციას
 • ჩვენ მუდმივად ვადევნებთ თვალყურს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებას და შემოგთავაზებთ მხოლოდ გამოცდილ და მაღალეფექტურ თანამედროვე გადაწყვეტილებას ახალი ტექნოლოგიების დასანერგად ან ძველის გასაუმჯობესებლად

სერვერი არის კომპიუტერი რომელიც დიზაინირებულია ისე რომ აწარმოოს შემდეგი პროცესი: მიიღოს მოთხოვნა და შესაბამისად გადასცეს ინფორმაცია სხვა კომპიუტერებს(კლიენტებს) ლოკალურ ან გლობალურ ქსელში. სერვერებს გააჩნიათ დიდი სისტემური შესაძლებლობები რათა მოემსახურონ ყველა კლიენტს.

რა ფუნქციები გააჩნია VOIP ტელეფონიას:

• შეგიძლიათ არა მარტო აწარმოოთ არამედ ხანგრძლივი პერიოდით შეინახოთ სატელეფონო საუბრები;
• აწარმოოთ მიმდინარე საუბრების მონიტორინგი ;
• აწარმოოთ ზარების გადამისამართება;
• სისტემას გააჩნია ხმოვანი რეჟიმი – ავტო-მდივანი;
• გააჩნია ხმოვანი ფოსტა ჩანაწერის e-mail – ზე გაგზავნის საშუალებით;
• ელექტრონული და ფაქსის სახით გზავნილის მხარდაჭერა;
• ბილინგის სისტემისთვის მონაცემების შეგროვება, ზარების დეტალური ასახვა (CDR);
• დაშორებულ ოფისებში შესაძლოა Сall-ცენტრის სრულყოფილი ორგანიზება ყველა საჭირო ფუნქციებით;
• ყველა პოპულარული პროტოკოლების მხარდაჭერა VoIP: sip, iax, h.323, skype, jabber, google talk
• შესაძლებელია დისტანციურ მომხმარებალთან სატელეფონო ზარის განხორციელება;
• სატელეფონო ზარების პარკინგი;
• ტელეფონის ნომრების შავი სია;
• გამავალი ზარების განხორციელება რამოდენიმე აბონენტთან ერთდროულად;
• ზარების კომპლექსური მართვის პროგრამირება(აბონენტის ქმედების შესაბამისად, ნომრის დროის და სხვ);
• ფართო ფუნქციონალური შესაძლებლობები АТС-ის დამატებითი მოდულების შექმნისას თქვენი მოთხოვნების განხორციელებისთვის;

VOIP ტელეფონიის განთავსება შესაძლებელია როგორც თქვენს ოფისში – სერვერზე, ასევე პროვაიდერის დატა ცენტრში – ვირტუალურ ან ფიზიკურ სერვერებზე.

თუმცა, ფიქსირებული და ტექნიკურ  რესურსების შეძენაზე ხარჯების მინიმალიზაციისათვის ჩვენ რეკომენდაციას გაძლევთ განათავსოთ სისტემა Proservice – ს დაცულ  დატა ცენტრში, რადგანაც ჩვენთან განთავსებული სერვერები უზრუნველყოფილია შესაბამისი დაცვის , გაგრილებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობებით, უწყვეტი, დამატებითი და სარეზერვო კვების სისტემებით.

ამასთან,  VOIP ტელეფონია  -ის  ხარისხიანი ფუნქციონირებისათვის საკმარისია ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ვირტუალური სერვერებიდან მინიმალური პაკეტი, თუმცა პაკეტის ოპტიმალურად შერჩევა დამოკიდებულია თქვენს ქსელში არსებული ტელეფონების რაოდენობაზე, შემოსული და გამავალი ზარების ჩანაწერების არქივირების ხანგრძლივობაზე და ა.შ.

კოლოკაცია წარმოადგენს ფიზიკური სერვერის განთავსებას სპეციალურად  მომზადებულ  დატა ცენტრში. სერვერის ფიზიკურად განთავსების გარდა კოლოკაციის მომსახურებებში შედის;
•    მაღალი სიჩქარის ინტერნეტ არხთან მიერთება
•    უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი
•    კლიმატ კონტროლის, ბეკაპის სისტემები
•    24 – საათიანი  მომსახურება
•    დაზიანებათა ოპერატიული აღმოფხვრა და სხვა
კოლოკაცია და გამოყოფილი სერვერი როგორც წესი გამიზნულია სასერვერო პროექტებისათვის, რომლებსაც ყავთ მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა, სჭირდებათ გამოთვლითი სიმძლავრეები, დიდი პროცესორული დრო და დიდი ტრაფიკი. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ გამოყოფილი ფიზიკური სერვერის შემთხვევაში მომხმარებლებს ააქვთ საშუალება სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებისა და სერვერის სრული კონტროლისა.ეს საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ნებისმიერი სირთულის პროექტი.

სიახლეები

 • კიბერ უსაფრთხოება – ყველა ორგანიზაციის მთავარი საზრუნავი

  კიბერ უსაფრთხოება – ყველა ორგანიზაციის მთავარი საზრუნავი კიბერ დანაშაული 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია. კიბერდანაშაულის საფრთხეების რისკები ყველა ქვეყანაში იზრდება. პირადი ინფორმაციის, თუ კერძო სტრუქტურის დაცვასთან ერთად კიბერ უსაფრთხოების თემატიკა მაშტაბური გამოწვევაა სახელმწიფოებისთვის. როგორც სამომავლო ისე კონფიდენციალურ საკითხებზე. მსოფლიოში ყოველ წუთს მიმდინარეობს კიბერ შეტევები. ინტერნეტში შეტევა ხორციელდება სხვადასხვა მექანიზმებით, რომელიც პრობლემას უქმნის ბიზნეს სექტორებს,

  May 19, 2019
 • თუ უცნობ ზარს უპასუხეთ, შესაძლოა, მსხვერპლი გახდით- WhatApp-ში ჰაკერებმა სადაზვერვო პროგრამა დააინსტალირეს

  თუ უცნობ ზარს უპასუხეთ, შესაძლოა, მსხვერპლი გახდით- WhatApp-ში ჰაკერებმა სადაზვერვო პროგრამა დააინსტალირეს ჰა­კე­რებ­მა WhatsApp-ის აპ­ლი­კა­ცი­ებ­ზე მო­ბი­ლურ­სა და სხვა მო­წყო­ბი­ლო­ბებ­ში დის­ტან­ცი­უ­რად სა­დაზ­ვერ­ვო პროგ­რა­მის და­ინ­სტა­ლი­რე­ბა მო­ა­ხერ­ხეს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია „ბი­ბი­სის“ ცნო­ბით, WhatsApp-ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა და­ა­დას­ტუ­რეს. WhatsApp-ში, რო­მე­ლიც „ფე­ის­ბუქს“ ეკუთ­ვნის, გა­ნა­ცხა­დეს, რომ თავ­დას­ხმის სა­მიზ­ნეს გარ­კვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი წარ­მო­ად­გენ­დნენ. WhatsApp-ი პრობ­ლე­მის აღ­მო­ფხვრის მიზ­ნით, და­ახ­ლო­ე­ბით 1,5 მი­ლი­არდ მომ­ხმა­რე­ბელს მო­უ­წო­დებს, ხე­ლახ­ლა გად­მო­წე­რონ

  May 15, 2019
 • ქსელის გამართვა

  ქსელის გამართვა ინფორმაციულ საუკუნეში რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ინფორმაციის მიღება და ფლობა მნიშვნელოვანია. ინფორმაციის მიღებასა და გადაცემაში კომპიუტერული ქსელები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ადამიანებს  საკომუნიკაციოდ სწორედ, რომ კომპიუტერული ქსელი ეხმარება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიიღონ ინფორმაცია. კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ მოითხოვა კომპიუტერული სისტემების საიმედო, სწრაფი და დაცული კავშირების უზრუნველყოფა. კომპიუტერული ქსელი წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებულ და შეთანხმებულად ფუნქციონირებად პროგრამული და

  May 13, 2019
 • ბანკომატის ისტორიიდან

  ბანკომატის ისტორიიდან „ბანკომატი“ ანუ “automated teller mashine”  – მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის, ყველაზე სასარგებლო გამოგონებადაა მიჩნეული, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა საბანკო ოპერაციები და ადამიანებს საშუალება მისცა, 24 საათის განმავლობაში (კვირის ნებისმიერ დღეს), ისარგებლონ მისი მომსახურებით. თუმცა „ამომავალი მზის ქვეყანაში“ – იაპონიაში, ბანკომატები 19:00 საათამდე ფუნქცონირებდნენ, განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, ამას იმით ხსნიან,რომ საღამოს ან ღამის საათებში მისი

  May 11, 2019