რატომ ჩვენ?

ჩვენთანთან თამშრომლობა ნიშნავს იმას,რომ თქვენს კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვას ანდობთ პროფესიული სერვისის კომპანიას და ერთბაშად წყვეტთ ყველა იმ საკითხს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი ორგანიზაციის აიტი საჭიროებებთან
  • მიიღებთ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ერთიანი ჯგუფის მომსახურებას,რომელთაგან თითოეულს გააჩნია ღრმა სპეციალიზაცია ამ სფეროში. ასეთი ჯგუფის საერთო ცოდნის ღირებულება და პრობლემის გადაწყვეტის უნარი ძალიან მაღალია და სასიკეთოდ წაადგება ნებისმიერ ორგანიზაციას
  • ჩვენ მუდმივად ვადევნებთ თვალყურს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებას და შემოგთავაზებთ მხოლოდ გამოცდილ და მაღალეფექტურ თანამედროვე გადაწყვეტილებას ახალი ტექნოლოგიების დასანერგად ან ძველის გასაუმჯობესებლად
  • ყველა სერვისი ერთ სივრცეში-კომპანიას გააჩნია საკუთარი სერვის ცენტრი,სადაც ხდება დაზიანებული ტექნიკის აღდგენა/შეკეთება
  • სტაბილურობა-მომსახურების კონტრაქტით მომხმარებელი უზრუნველყოფილია 365დღე.
  • პროაქტიულობა-კლიენტის კომპიუტერული ქსელი 24/7 მონიტორინგშია,რაც ამცირებს გაუმართაობის შანსს.
  • უსაფრთხოება – მომსახურების მიწოდება ხორციელდება დღეისათვის ყველაზე დაცული ტექნოლოგიით.
  • კონფიდენციალურობა-მომხმარებლი სინფორმაცია დაცულია კონტრაქტით.
  • ცენტრალური ლოკაცია
  • პროცესის სიმარტივე და სისწრაფე
  • შემთხვევის დარეგულირების გზები