ჭდე სერვერის ქირაობა

ინფორმაცია სერვერების შესახებ – სერვერის ქირაობა, ყიდვა

ინფორმაცია სერვერების შესახებ – სერვერის ქირაობა, ყიდვა ინფორმაცია სერვერების შესახებ – სერვერის ქირაობა, ყიდვა სერვერი არის კომპიუტერი, რომელიც არის ქსელში ჩართული და მუდმივად მოსმენის რეჟიმშია. მოსმენის რეჟიმში ყოფნის დროს სერვერი ელოდება ახალ ინფორმაციას კლიენტებისგან, რომ ახალ მოთხოვნებს გასცეს პასუხი. სერვერები…