კოლოკაცია

კოლოკაცია წარმოადგენს ფიზიკური სერვერის განთავსებას სპეციალურად მოწყობილ დატა ცენტრში.
სერვერის ფიზიკურად განთავსების გარდა კოლოკაციის მომსახურებებში შედის:

  • მაღალი სიჩქარის ინტერნეტ არხთან მიერთება
  • უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი
  • კლიმატ კონტროლი