21 საუკუნე

21 საუკუნე – ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეპოქა

21 საუკუნე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეპოქაა, ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად იმატა კიბერ რისკებმა, კიბერ შეტევის მიზანი არის ინფორმაციული/ ფინანსური ტიპის. კომპანიები ხდებიან კიბერ შეტევების სამიზნე.

კიბერ შეტევები ბიზნესისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. ხდება ინფორმაციის გაჟონვა რაც კომპანიას საფრთხის წინაშე აყენებს.თქვენ უნდა გაიგოთ თქვენი სუსტი წერტილები კიბერ რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად.

კომპანიის ღირებულება არის მისი ინფორმაცია.ინფორმაცია მისი მომხარებლების შესახებ რასაც მაქსიმალური დაცვა სჭირდება

რისკები რაც კიბერ იერიშმა შეიძლება გამოიწვიოს:

ფიზიკური ინფორმაციის მოდიფიკაცია

შეტევის შემდეგ არის რისკი მყარ დისკზე არსებული ინფორმაცია დაიკარგოს ან მოხდეს ფინანსური მოგების მიზნით მისი დაშიფრვა

არაავტორიზებული წვდომა კომპანიის, მისი კლიენტების და კლიენტების პერსონალურ ინფორმაციაზე

შეტევის მიზანი ინფორმაციის მოპოვებაა, დაუცველი სისტემა რისკის ქვეშ ამყოფებს თქვენს მომხმარებლებს, ეს იქნება საკრედიტო ბარათები თუ ნებისმიერი სხვა პირადი ინფორმაცია

მონამაცემების დაზიანება

ვირუსული სახის პროგრამებმა შეიძლება გამოიწვიოს ფაილური სისტემის დაზიანება და გახდეს გამოუყენებადი რაც ავტომატურად იწვევს კომპანიის მონაცემების დაკარგვას

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

რას გთავაზობთ ჩვენ?

ჩვენ ვნერგავთ ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემას ქართულ კომპანიებში,ვახდდენთ რისკების ანალიზს და მინიმალიზაციას ვუწევთ მას.

კიბერ შეტევები ხდება აიტი ინფრასქტრუქტურაზე (დესკტოპ კომპიუტერი, ქსელი, ვებ აპლიკაცია და სერვერი) არსებობს რიგი პროცესესები მათი უსაფრთხოების დონის ასამაღლებლად.
პირველი ნაბიჯი ნებისმიერი სახის ინფრასქტრუქტურაზე უსაფრთხო კონფიგურაცია.

სერვერი

პროგრამული უზრუნველყოფა, firewallის კონფიგურირება რომ მოხდეს შემომავალი/გამავალი ქსელის მაქსიმალურად კონტროლი და რისკების მინიმალიზება,უსაფრთხო კავშირის უზრუნველყოფა(SSL/TLS),პრივილიგიების განსაზღვა.WEB სერვერების უსაფრთხოების ტესტირება და წვდომის განსაზღრა პროცენტულად ყველაზე ხშირად ვებ სერვერის გატეხვის მიზეზია არასწორად კონფიგურირებული პრივილიგიები.

Desktop კომპიუტერები

,ძირითადი შეტევა ხდება ეგრეთწოდებული “ვირუსებით” malware, ransomware დღესდღეობით აქტიურია გამომძალველი ტიპის პროგრამა ransomware პროგრამის მიზანი კომპიუტერული ფაილების დეშიფრაცია და შიფრის სანაცვლოდ თანხის მოთხხოვნა, აუცილებელია შესაბამისი დამცავი სისტემის კონფიგურირება.

ქსელი

ლოკალური ქსელი სადაც ხდება კომპანიის ტრაფიკის მიმოცვლა, სამიზნეა კიბერ კრიმინალისთვის აუცილებელია შიდა ქსელის უსაფრთხო გამართვა, არის შემთხვევები როცა შიდა ქსელი დაცულია სუსტი პაროლით, ან როუტერის ვერსია არის განუახლებელი,ამშემთხვევაში შემტევს საშუალება ეძლევა ,გამოიყენოს ეგრეთწოდებული “sniffing” მეთოდი და აკონტროლოს შიდა ტრეფიკის მიმოცვლა

ვებ აპლიკაცია

ვებ აპლიკაცია შეიცავს დიდ ინფორმაციას კომპანიაზე, არის რისკი რომ ვებ აპლიკაცია გახდეს სამიზნე, გთავაზობთ უსაფრთხოების ტესტირებას რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ვებ საიტი და სრულად ინფრასტრუქტურა შეტევისგან,კომპანიების უმეტესობა იყენებს ვორდპრესის ძრავზე კონფიგურირებულ ვებსაიტს, არასწორად კონფიგურირებულმა ძრავმა შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის გაჟონვა

ჩვენი მიზანია მოვახდინოთ ინფრასტრუქტურის შესწავლა,ყველა რისკის იდენტიფიცირება და თქვენი კომპანია გავხადოთ მაქსიმალურად უსაფრთხო.

❓ კითხვების შემთხვევაში

📱 დაგვირეკე: 032 2 18 18 09 599 63 66 00

დაკავშირებული სტატია: ქსელები