უსაფრთხოების სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები

უსაფრთხოების სისტემის ტექნიკური საშუალებები უზრუნველყოფს დასაცავი ობიექტის კონტროლს. თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემები ესაა მაღალტექნოლოგიური პროგრამულ–სააპარატო კომპლექსები, რომლებიც მოიცავენ  სახანძრო და დამცავი სიგანლიზაციის სისტემებს.

სახანძრო სიგნალიზაციის  სისტემის –  საკონტროლო პანელის  მუშაობა დაფუძნებულია მოწინავე სამისამართო-ანალოგიური მოწყობილობების გამოყენებაზე. პანელი იძლევა გარე მოწყობილობების მართვისა და მონიტორინგის საშუალებას.

რეგლამენტის მიხედვით, შენობას უნდა ჰქონდეს სახანძრო სიგნალიზაციისა და ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემები. ასევე სპეციალური კვამლსაწინააღმდეგო სისტემები, რომლებიც შენობას ძლიერი დაკვამლიანებისგან დაიცავენ. ობიექტზე გაკრული უნდა იყოს საევაკუაციო გეგმები, ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატურ სისტემებთან ერთად, აუცილებელია, ობიექტში იყოს ცეცხლმაქრები და სპეციალური ჰიდრანტები.

ობიექტებისთვის სავალდებულოა იმ წესებისა და მოთხოვნების დაცვა, რომელიც სახანძრო უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტით და სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონით არის განსაზღვრული.

IT craft- გთავაზობთ სრულ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს ცეცხლის აღმოჩენის, განგაშის აქტივაციისა და სიგნალიზაციის სისტემებს.

ჩვენ გთავაზობთ ფართო სპექტრის სიგნალიზატორებს, რათა დააკმაყოფილოს ყველა საჭიროება და ბიუჯეტი.

ჩვენი ყველა მომსახურება ხორციელდება ხარისხის კონტროლის მკაცრი სტანდარტების შესაბამისად.

IT craft-ი უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხოებას!!!

ჩვენთან შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასო კონსულტაციით მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია და თავი მაქსიმალურად დაიცვათ ხანძართან დაკავშირებული მოსალოდნელი პრობლებისგან.

დაგვიკავშირდით ახლავე: 032 2 18 18 09;   599 63 66 00

იხილეთ მსგავსი სტატიაLeave a Reply