სერვერები

სერვერები

  • სერვერის გამართვა და კონფიგურაცია
  • ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია (Windows Server 2003, 2008, 2012, Linux)
  • ვირტუალური გარემოს მოწყობა (Vmware ESXi)
  • DNS სერვერის სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
  • Active Directory სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
  • Terminal Server სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
  • DHCP სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
  • Management and Monitoring Tools ინსტალაცია, კონფიგურირება
  • Microsoft Exchange ადმინისტრირება