• სერვერის გამართვა და კონფიგურაცია
 • ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია (Windows Server 2003, 2008, 2012,2016 Linux)
 • ვირტუალური გარემოს მოწყობა (Vmware ESXi)
 • DNS სერვერის სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
 • Active Directory სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
 • Terminal Server სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
 • DHCP სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება
 • Management and Monitoring Tools ინსტალაცია, კონფიგურირება
 • Microsoft Exchange ადმინისტრირება
 • ელ-ფოსტების კონფიგურაცია
 • VoIP ტექნოლოგიების მუშაობის მონიტორინგი
 • Microsoft SQL Server ინსტალაცია