კამერები, დაშვების სიტემები

 • სამეთვალყურეო კამერების დაყენება
 • კონფიგურირება
 • შემდგომი მომსახურება
 • კონსულტაცია.
 • IP კამერები (შიდა, გარე)
 • Wi-FI კამერები
 • ანალოგური კამერები
 • DVR/NVR/XVR
 • ბიომეტრული კონტროლი დაშვების სიტემები
 • თითის ანაბეჭდებით
 • თვალის ბადურით
 • ელექტრონული ბარათებით
 • ელექტრონული გასაღებით