დაშვების სისტემა

დაშვების სისტემა

სისტემა წარმოადგენს აპარატურულ-პროგრამულ კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყოფს დაშვების კონტროლის ავტომატურ მუშაობას, ასევე თანამშრომელთა სამუშაო დროის დაანგარიშებას.

დაშვების სისტემები დღესდღეობით უსაფრთხოების სისტემის განუყოფელი ნაწილია. სისტემა იძლევა შენობის სხვადასხვა ნაწილებში გადაადგილების შეზღუდვის  საშუალებას.

სისტემა წარმოადგენს აპარატურულ-პროგრამულ კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყოფს დაშვების კონტროლის, ასევე თანამშრომელთა სამუშაო დროის დაანგარიშებას. მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც მსხვილ საწარმოებში, ასევე მცირე ზომის ოფისებში,  ბანკებში, ქარხნებში და ა.შ.

დაშვების სისტემა სხვადასხვა კონფიგურაციის არსებობს და განისაზღვრება ობიექტიდან გამომდინარე.

განსაკუთრებული მნიშვნელობის დაწესებულებებისთვის რეკომენდირებულია დაშვების ბიომეტრიული სისტემის ინტეგრაცია, რომელიც მაღალი ეფექტურობით იძლევა პიროვნების ამოცნობის საშუალებას.

დაშვების ბიომეტრიული სისტემა მნიშვნელოვნად ამცირებს კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპარვის და არასანქცირებული დაშვების რისკებს.

IT craft-ი გთავაზობთ გთავაზობთ დაშვების სისტემის მონტაჟს.

ასევე ჩვენ ვიქნებით თქვენი IT პროცესების მმართველები. დავგეგმავთ და  განვითარებთ სხვადასხვა სტრატეგიებს, გაგიწევთ სრულ IT-მხარდაჭერას,  ვიქნებით თქვენი წარმომადგენლები სხვადასხვა სისტემების დანერგვაში, დაგეხმარებით  გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

ჩვენი ყველა მომსახურება ხორციელდება ხარისხის კონტროლის მკაცრი სტანდარტების შესაბამისად.

ITcraft – თქვენი აიტი პარტნიორი! იმუშავეთ შეფერხების გარეშე

❓ კითხვების შემთხვევაში

📱 +(995) 322 18 18 09;   599 63 66 00

 

დაკავშირებული სტატიაLeave a Reply